Przejdź do głównej treści
deklaracja dostępności

Samorząd Bursy jest organem bursy działającym w oparciu o Statut Bursy oraz Regulamin Samorządu Bursy.

Struktura Samorządu Bursy jest dwustopniowa. Pierwszy stopień to Samorząd Bursy, który tworzą wszyscy wychowankowie. Drugi stopień to samorządy grupowe, które wybierają wychowankowie w swoich grupach.

Zadaniem Samorządu Bursy jest:

 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności wychowanków;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne działania;
 • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w bursie;
 • rozwijanie zainteresowań młodzieży;
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
 • tworzenie silnej więzi między wszystkimi wychowankami;
 • podtrzymywanie tradycji.

Opiekunem Samorządu Bursy jest Pani Agnieszka Jadwiszczak.

Rada Samorządu Bursy w roku szkolnym 2023/2024:

 • Przewodniczący – Natalia Rabenda
 • Zastępca Przewodniczącego – Jerzy Wiśniewski
 • Sekretarz – Wiktoria Zielińska
 • Skarbnik – Diana Siutkina

W ramach Samorządu Bursy działają następujące sekcje zainteresowań młodzieży:

Sekcja nauki i biblioteka

Opiekunowie sekcji: Agnieszka Jadwiszczak, Monika Trzebońska

Ekosekcja

Opiekunowie sekcji: Dorota Dziedzic-Rydz, Maria Krystyna Piskorz

Sekcja rekreacyjna

Opiekun sekcji: Dawid Bednarek